Kjære kunder

Følg oss på Facebook for å få siste oppdatering rundt situasjonen og hvilke tiltak vi gjør.

«Bilverkstedene må defineres inn som en del av den samfunnskritiske strukturen. Uten bilen stopper Norge er sant til vanlig, det er enda sannere nå. Helsepersonell må komme seg på jobb og til pasienter, varer må fortsatt frem», sier NBF-sjef Stig Morten Nilsen.

Vi må alle ta et ansvar for å begrense spredning av koronaviruset, og du kan være trygg på at vi i vår organisasjon bidrar med all vår kraft.
Situasjonen med spredningen av koronaviruset er alvorlig, og vi er klare for å ta del i den nasjonale dugnaden som må til for å løse utfordringene vi står overfor. Vi er takknemlig overfor alle våre kunder og samarbeidspartnere som gjør det samme i denne krevende tiden.

Vi følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og har iverksatt følgende tiltak i hele vår organisasjon:

• Vi har nødvendige hygiene- og renholdsartikler tilgjengelig i alle soner på våre anlegg, både for kunder og våre medarbeidere.
• Vi har hengt opp informasjonsplakater om forebygging av smitte.
• Vi har iverksatt økt renhold på alle våre anlegg, demo- og leiebiler, samt desinfiserende tiltak på særlig utsatte soner (som toaletter, dørhåndtak, mm.)
• Ansatte som kan være utsatt for smittefare, eller har symptomer som kan tyde på smitte, møter ikke på jobb.
• Vi ber alle våre kunder om å ha lav terskel for å avlyse eller utsette besøk på våre anlegg ved dårlig form, eller mistanke om smittefare.
Vi er selvsagt fleksible med endring av tidspunkter for serviceavtaler, utleveringer og annet.
• Vi håndhilser ikke, og unngår all kroppskontakt i våre anlegg.
• Videre oppfordrer vi alle våre kunder til å sette seg godt inn i Folkehelseinsittuttets anbefalinger i møte med koronaviruset

Hensynet til folkehelsa, og helsesituasjonen til våre kunder og medarbeidere, har naturligvis den aller høyeste prioritet. Vi følger situasjonen tett, og er klare for å implementere flere og sterkere tiltak om det blir nødvendig.

Du kan være trygg på at vi gjør alt vi kan for å ivareta alle våre kunder, og vi svarer gjerne på spørsmål du måtte ha om vår håndtering av denne situasjonen på telefon 73974300 eller mail post@autosenteret.com